Bladet udvikling

VK Bladet

Medlemsbladet udgives 2 gange om året.
Bladet udsendes til medlemmer og samarbejdspartnerer.

Vi tilbyder spalteplads for annoncering til følgende priser pr. udgave:

1/8 side H:   63 x B:  89,5 mm ... kr.   400,-  
1/6 side H:   85 x B:  89,5 mm ... kr.   600,-   
1/4 side H: 130 x B:  89,5 mm ... kr.   800,- 
1/3 side H:   85 x B: 184 mm ..... kr. 1.000,-
1/2 side H: 130 x B: 184 mm ..... kr. 1.350,-
1/1 side H: 265 x B: 184 mm ..... kr. 2.550,-
1/1 bagside H:227 x B:184 mm ..kr. 3.000 – ved 4 gange kr. 11.000,-

For medlemmer: 
Annoncering vedrørende receptioner og taksigelser o.lign. kr. 175,-

Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 

Artikler og annoncer bedes tilsendt: 
Elisabeth Weber 
Mobiltlf:   2344 4303 
Email:     elisabeth.m.weber@gmail.com 


BLADE efter 2017 - se den nye hjemmeside: 
http://www.virksommekvinder.dk/vk-bladet/  

Herunder er et udvalg af udgivelserne - til og med 2017.
Downloades i PDF-format ved klik på billedet af udgivelsen. 


 

 

2018 nr. 1 marts

Indhold
Visioner, målsætninger og fællesskabets betydning............... 3
Ses vi til Folkemødet 2018?......................................................... 3
Hovedbestyrelsesmøde den 1. september 2017....................... 5
DAGPENGEREFORM – selvstændige i dagpengesystemet!..... 6
Mærkedage i 2018....................................................................... 6
VK studietur til Bergamo i Italien............................................... 7
Mads Heindorf – en guldsmed og designer .............................. 8
Landskonference på Hotel Vinhuset i Næstved ....................... 9
Indkaldelse til ordinær generalforsamling .............................10
Landskursus 2018.......................................................................11
Kongres for europæiske SMV’ere .............................................12
Praktikplads-AUB har ingen effekt og vil give
unødvendige byrder...................................................................13
IT-sikkerhedsanbefalinger.........................................................13
Satser for kørselsfradrag med mere 2018................................15
Uddrag af BDOs Publikation:
Skat, moms og personalegoder 2018 ......................................16
Lokalstof......................................................................................18


Hent bladet (PDF)

2017 nr. 2

Indhold
Hvilket netværk er VIRKSOMME kvinder.................................. 3
Mærkedage i 2017....................................................................... 3
DM i Entreprenørskab 2017........................................................ 4
Nye regler om G-dage pr. 1. juli 2017......................................... 5
VIRKSOMME kvinders Landskonference 2017.......................... 5
Christiansborg mødet er flyttet.................................................. 5
VIRKSOMME kvinder til Folkemøde på Bornholm................... 6
Kvindefolkemøde i Marielyst...................................................... 8
Tværpolitisk kampagne for flere kvinder
i byråd og regioner...................................................................... 8
Skorstensfejere skal lære mersalg............................................. 9
Ny hjemmeside............................................................................ 9
Selvstændige / Medarbejdende og Barsel................................10
Landskursus 2017.......................................................................11
Regnskabskrav til virksomheder i regnskabsklasse A............12
VIRKSOMME kvinder på facebook............................................13
Det vil SKAT kigge på i år...........................................................15
Landsgeneralforsamling på Hotel Fredericia..........................16
LOKALSTOF.................................................................................19 


Hent bladet (PDF)

2017 nr. 1

Indhold
De gode historier danner vores fundament
og skaber værdi, engagement og nysgerrighed....................... 3
Mærkedage i 2017....................................................................... 3
SMV kongres 2016 i Bratislava................................................... 4
Danmarks Statistik vil skåne virksomheder for bøvlede
indberetninger ............................................................................ 5
Som medlem af VIRKSOMMEkvinder er du samtidig
medlem af Håndværksrådet ...................................................... 6
Golfdag 2016................................................................................ 9
Nye virksomhedsregler for barselsdagpenge .......................... 9
Arbejdsgivere får mindre tid til at anmelde
sygefravær for gravide medarbejdere ..................................... 9
Studieturen til Prag med Virksomme kvinder.........................10
Sådan er reglerne for håndværkerfradrag i 2017....................15
Ny momspraksis for firmatelefoner mv....................................15
Nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser..............16
Få styr på IT-sikkerheden. Det kan betale sig….....................17
Fradrag........................................................................................17
Håndværkere slipper for fartskriver i varebiler ......................18
Uddannelsesudvalget i Håndværksrådet................................16
LOKALSTOF.................................................................................19
Fællesudvalget.......................................................................... 23
Fang kunderne på Facebook.................................................... 24
På Sikkerhedstjekket.dk kan du gratis
og anonymt tjekke din virksomheds IT-sikkerhedsniveau.... 26


Hent bladet (PDF)

2014 Nr. 3
  • Moms - omvendt betalingspligt stiller store krav
  • Christiansborgmødet
  • Når konkurrenter mødes

Hent bladet (PDF)

2014 Nr. 2

* Pas på skat om beskatningsgrundlag for firmabiler m.m.

* Alle SMVér kan trænge til et løft om etablering af en professionel bestyrelse i smvér

* Konkurs - og hva så?


Hent bladet (PDF)

2014 Nr. 1
  • Mødet på Christiansborg
  • Kirsten Juulsen - den nye redaktør
  • Energiafgifter m.v.

Hent bladet (PDF)

2013 Nr. 4
  • Forlængede kredittider på moms
  • Et flot jubilæum i smukke omgivelser
  • Regionsmøde med foredrag af Henrik Qvortrup.

Vedr. regionsmødet er der desværre en fejl i mailadressen
til Hanne Lund i bladet.Den rigtige adresse er:
lundegeskov@gmail.com


Hent bladet (PDF)

2013 Nr. 3

* Ny næstformand - hvem er Hanne Lund

* Har du den rigtige sygeforsikring

* Referat fra landsgeneralforsamlingen


Hent bladet (PDF)

Sider