Opdateret link: Hvem er vi? 

VIRKSOMME kvinder er et forum af kvinder, hvor medlemmerne er selvstændige, medarbejdende og kvinder med særlig relation til at drive virksomhed.

”Vore medlemmer kommer fra alle brancher og kan hente ny inspiration, udvikle nye kompetencer og i øvrigt være hinandens støtte. Vi er også kendt for at være en erhvervspolitisk kamporganisation gennem de 50 år, vi har eksisteret.”

VIRKSOMME kvinders strategi er kort fortalt at arbejde med lovgivning, uddannelse og netværk.

Strategi

VIRKSOMME kvinder arbejder med lovgivning, og uddannelse på tre niveauer: 
Det personlige niveau:  Hvad der har betydning for dig som person.

Det lokale-/virksomhedsmæssige niveau: Hvad der har betydning for dig og din virksomhed.

Det samfundsmæssige niveau:  Hvad der har betydning set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Mission

At give kvinder i selvstændigt erhverv optimale betingelser for succes og udvikling.

Vision

Både nu og senere vil vi være den forening af kvinder, som er den væsentligste drivkraft i dansk erhvervsliv.

Værdier

VIRKSOMME kvinder er:

  • ambitiøse
  • feminine
  • målrettede

De tre * værdier betegner hvilke styrker VIRKSOMME kvinder tilstræber.
*værdi kommer af lation, valere, og betyder at have styrke.

Idegrundlag - uddanne og dygtiggøre medlemmerne.
Fokusområder - Lovgivning, uddannelse og netværk.
En "gammel forening" der blev stiftet den 11.11.1963.
 

 Baggrundshistorie for VIRKSOMME Kvinder

Der var engang…., sådan begynder alle eventyr, og det gælder også dette.

Der var engang, d.v.s. i starten af 1960´erne, hvor ”mesterkonerne” (den tids benævnelse for medarbejdende kvinder inden for håndværkets kreds) slet ikke eksisterede, i hvert fald ikke officielt.

På det tidspunkt øgedes kravene til den selvstændige virksomhed og mange kom i klemme i
”velfærdssystemet”. Håndværksrådet arrangerede kurser i økonomi, bogføring o.s.v. – først for mestrene, siden hen for ægtefællerne. Man blev nemlig klar over, at det i mange tilfælde var ”den usynlige ægtefælle”, der stod for dette arbejde i håndværksvirksomhederne. På disse ægtefællekurser, kom kvinderne i snak med hinanden om de fælles problemer og den manglende officielle anerkendelse af deres arbejde, og sammen med Håndværksrådets daværende konsulenter Henning Aaløse og Dyhrberg fik de ideen.

Mesters Kone burde have sin egen organisation, hvor hun kunne blive uddannet og holdt a´jour med informationer og lovgivning om alt vedr. den mindre virksomhed, og ikke mindst en organisation, som kunne kæmpe for hendes rettigheder i forholdet til myndighederne.

Den 11. november 1963 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Nyborg Strand.
Fra pressereferat i de gamle papirer kan citeres:
”Ca. 35 håndværkshustruer havde trodset regnvejret og mødte frem for at danne den nye organisation.
Generalforsamlingen besluttede, at foreningens navn skulle være DANSK HÅNDVÆRKS KVINDER.

Det blev vedtaget, at ”Foreningens formål er, gennem foredrag, studiekredse og kurser, at dygtiggøre og vejlede medlemmerne, for på denne måde at skabe respekt om håndværket og hustruens arbejde i håndværksvirksomhederne.” - Foreningen blev dannet som en landsforening bestående af enkeltmedlemmer, men med det for øje, hurtigst muligt at få dannet lokalafdelinger under samme love, så medlemmerne havde direkte kontakt til ”deres egne” i det daglige. Foreningen har fra starten været tilknyttet Håndværksrådet.

Siden den stiftende generalforsamling er vedtægterne ændret og fornyet adskillige gange. I 1993 blev det besluttet at udvide medlemskredsen til at gælde både selvstændige og medarbejdende kvinder inden for alle erhverv.

Den væsentligste ændring er beslutningen i 2007 om at ændre foreningens navn fra Dansk Håndværks Kvinder (DHK) til VIRKSOMME kvinder.

Telse Risløv fra VIRKSOMME kvinder fortæller om seneste besøg fra Arbejdstilsynet