2014 Landsuddannelse: SMV-bestyrelsesudd. på Aarhus Uni - halvt år

Bente Margrethe Svendsen69429s billede

2014 Landsuddannelse: SMV-bestyrelsesudd. på Aarhus Uni - halvt år

BESTYRELSESUDDANNELSE MED FOKUS PÅ
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) på Aarhus Universitet

Strategi, Ledelse, Markedsføring og Økonomi 

En kompetent bestyrelse er afgørende for at holde det strategiske overblik og skabe vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV). "Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er" udbød vi første gang i efteråret 2013, og der har været stor interesse for uddannelsesforløbet, der nu er godt i gang med et fuld besat hold. Vi afholder uddannelsesforløbet igen med start i efteråret 2014. Målet med uddannelsesforløbet er at skræddersy et forløb, der højner kompetenceniveauet i danske SMV-bestyrelser.

UDDANNELSE beskrivelsen på uni-web, se: 
http://executive.au.dk/kurserogkonferencer/bestyrelsesuddannelse-med-fok...

TID
Uddannelsen afholdes over 10 hele dage (10 moduler) i efteråret 2014, kl. 9.30-17.00.
Datoer oplyses snarest (iflg moduloversigt start 14.08.2014 - slut febr.-mart 2015)
Link til moduloversigt http://executive.au.dk/fileadmin/www.asb.dk/videreuddannelse/kurserkonfe...

STED
Aarhus Universitet - School of Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

PRIS
Pris 55.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale og forplejning.

Rabat - Der tilbydes følgende rabatordninger:
10% rabat ved tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
15% rabat ved tilmelding af over 4 personer fra samme virksomhe.
15% rabat til medlemmer af AU Alumni (tifdligere studerende på AU).
Tilmelding på alumni.au.dk - medlemsskab er gratis.

TILMELDING
(Til Uni: Tirsdag den 1. juli 2014. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.)

UDDANNELSESBEVIS
Uddannelsesforløbet udgør 80 lektioner a 45 minutters varighed.
Bevis udleveres ved uddannelsesforløbets afslutning og eftersendes ikke. 


Kære VK-medlem i hele DK - og andre kvinder

Dette tilbud gælder til alle i hele landet. Efteruddannelse af personalet, gælder vel også os?

Når du har læst om det og bliver interesseret, skal du kontakte Benita direkte inden 20.05.2014 og aftale nærmere, hvis du har lyst til at deltage.
Det er dyrt, men vi kan få en god rabat hvis vi er mange!

VIRKSOM hilsen Benita Sørensen / Kbh. uddannelseskontakt
Email:  bes@gpmetal.dk

Administrationschef
GP Metal A/S, Naverland 37, 2600 Glostrup

Tlf: 43960949  -  Fax: 43966915  -  Web: www.gpmetal.dk 
 

Dato: 
Torsdag, august 14, 2014 - 09:30
Område: 
Kontakt: 
Kbh-uddannelseskontakt Benita Sørensen