Mærkesager og Fokuspunkter

Opdateret link: VIRKSOMME kvinders mærkesager for 2016 – 2018

I marts 2016, har VIRKSOMME kvinders hovedbestyrelse revideret vores mærkesager for endnu en 2-årig periode: 

Netværk:
VIRKSOMME kvinder er et socialt netværk, med faglig sparring – Hvor inspiration hentes og kompetencer udvikles.
Vi har indflydelse via vores medlemskab af Håndværksrådet og er derudover repræsenteret i flere udvalg, råd, og bestyrelser

Kompetenceudvikling og Uddannelse:
Vi udvikler os sammen via bla. via kurser, studieture samt lokale og landsdækkende arrangementer
Vi har fokus på:
- uddannelse og kompetenceudvikling for alle
- IT-hjælpemidler i uddannelserne,
- præmie/bonus til virksomheder som har lærlinge,

Lovgivning:
VIRKSOMME kvinder har fokus på:
- det offentlige som medspiller, herunder:
                 - enklere regler og fair vilkår for alle virksomheder
                 - barselsorlov for alle selvstændige,
                 - bedre muligheder for generationsskifte,
- sund vækst og succes i små og mellemstore virksomheder i HELE Danmark, herunder:
                 - IT skal være brugervenligt & landsdækkende,
                 - bedre finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder,
                 - fair konkurrence både i Danmark og i forhold til udlandet,
                 - at vi ikke bliver ”styret” af medierne samt,
                 - ordentlig takt og tone på de sociale medier.
 
Hvordan arbejder organisationen med ovenstående mærkesager. 

Vi har repræsentanter fra foreningen i følgende råd og nævn:

ASE’s bestyrelse, 
Fællesudvalget f. Medarbejdende Ægtefæller, Landbrug & Fødevarer, Familieudvalget og De Samvirkende Købmænd
Haandværkerforeningen i KBH.
Formandsmøder i Håndværksrådet
Håndværksrådets repræsentantskab
Håndværksrådets uddannelsesudvalg
Håndværksrådets udvalg for Selvstændiges Sociale forhold
HIS-Udvalget: Det tværfaglige udvalg i HVR
Håndvæksrådet/De Selvstændige
Kvinderådet: Repræsentantskab
Pension f. Selvstændige Virksomhedsforum, Udvalg under Erhvervs- og vækstministeriet omkring Administrative byrder
Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed i Erhvervs- og vækstministeriet
Væksthuset Sydsjælland 

 

Mærkesagerne tages op til re-vurdering / prioritering hvert andet år.