Kontingent

Medlemskab af foreningen kræver et årligt kontingent.
Kontingentet er fagligt orienteret og kan derfor indgå i virksomhedens regnskab.

VIRKSOMME kvinder Kalenderår …………... kr.  1.683,00 

SMVdanmark Kalenderår …………………….. kr.     337,00

Heraf SMVdk momsbeløb …….. kr. 67,00

Samlet VK-kontingent 2018 …………………… kr.  2.020,00

Beløbene reguleres hvert år, ved medlems-start betales kontingent ihht. antal medlems-måneder.

NB: Indmeldelses-kampagne 2017-2018  !

Ved indmeldelse i 2017 og primo 2018 gives rabat - Skynd dig!

Resten af 2017 er gratis og beløb for 2018 er kun max. kr. 1.500,00 (reguleres efter antal måneder fra april).2018 Kontingent, er på kr. 2.020,00​
2017 Kontingent, er på kr. 1.988,00​
2016 Kontingent, er på kr. 1.952,00

En del af kontingentet går til Håndværksrådet (2017: SMVdanmark). Dette skyldes, at et medlemskab af Virksomme Kvinder også er et medlemskab af håndværksrådet. Det betyder at du udover netværket Virksomme Kvinder også får adgang til Rabalportalen samt hjælp og rådgivning ved Håndværksrådet.

For dit kontingent vil du:

  • Modtage vores medlemsblad der sendes ud 2 - 4 gange om året
  • Løbende modtage nyhedsbreve fra SMVdanmark - det nye Håndværksråd med information om nye love og regler
  • Have adgang til SMV-Rabatportalen - der indeholder en lang række af rabataftaler mulighed for juridiske råd.
  • Få adgang til at deltage i vores arrangementer og kursusforløb
  • Mulighed for at møde andre kvinder, der i hverdagen sidder med de samme udfordringer som dig

Kontingentet indeksreguleres årligt med den årlige procentvise stigning i 1. kvartal af Danmarks Statistik lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før. 


Landsforeningens Vedtægter 2009 

Hent: /sites/default/files/Billeder/vk_vedtaegter_2009.pdf 


INFO: 

  • VIRKSOMME kvinder blev grundlagt 11.11.1963 som Dansk Håndværks Kvinder (DHK). Vi har mange års erfaringer.
  • Denne udgave af VIRKSOMME kvinders hjemmeside ligger som en kopi på www.dhk.dk.
  • Ajourføring af medlemmer foregår her på - www.dhk.dk - indtil den nye hjemmeside er helt klar.​
  • Indmeld dig ved at udfylde Formularen: http://www.dhk.dk/user/register
  • 'Opret konto' og du modtager en mail, efterfølgende en kontingent-faktura og når den er betalt er du medlem :-)

​Venlig hilsen Webmaster