Kontingent

Medlemskab af foreningen kræver et årligt kontingent.
Kontingentet er fagligt orienteret og kan derfor indgå i virksomhedens regnskab.

2018 Kontingent, er på kr. 2.020,00​
2017 Kontingent, er på kr. 1.988,00​
2016 Kontingent, er på kr. 1.952,00

En del af kontingentet går til Håndværksrådet (2017: SMVdanmark). Dette skyldes, at et medlemskab af Virksomme Kvinder også er et medlemskab af håndværksrådet. Det betyder at du udover netværket Virksomme Kvinder også får adgang til hjælp og rådgivning ved Håndværksrådet.

For dit kontingent vil du:

- Modtage vores medlemsblad der sendes ud 2 - 4 gange om året
- Løbende modtage nyhedsbreve fra SMVdanmark - det nye Håndværksråd med information om nye love og regler
- Have adgang til SMV-Rabatportalen - der indeholder en lang række af rabataftaler
- Få adgang til at deltage i vores arrangementer og kursusforløb
- Mulighed for at møde andre kvinder, der i hverdagen sidder med de samme udfordringer som dig

Kontingentet indeksreguleres årligt med den årlige procentvise stigning i 1. kvartal af Danmarks Statistik lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før.