Generel praktisk info for arr. og betaling indtil 2017

Dorthe Mehlbye51743s billede

Generel praktisk info for arr. og betaling indtil 2017

GENEREL PRAKTISK INFO FOR EVENTS, AKTIVITETER, STEDER OG BETALING indtil 2017

EFTER 2019, Klik: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx
LOKAL-, REGIONS- og LANDSARRANGEMENTER/ -MØDER kan ses uden Login, men tilmelding kræver Login (oprettets ved indmeldelsen). 
Tjek KALENDER -> Agenda og se Landsplan-oversigten for kommende arrangementer, brug print-ikon og få siden ud. 


ARRANGEMENTER: Medlemsmøder, Fyraftensmøder, Kurser mv. i lokalafdelingen
Lokalafdelingers aktiviteter under "Arrangement" er primært kun korte informationer, så tjek med dato og klokkeslet og anden info på selve invitationen, der er mailet og evt. lagt på hjemmesiden under beskrivelsen.
NB: Udover foreningens programsatte arrangementer, har medlemmer andre sociale netværks-grupper, som de selv står for.

DELTAGERE i arrangementer i lokalafdelingen og i andre afdelinger er VK-medlemmer, der har betalt kontingent for det indeværende kalenderår.
Arrangementerne er for VK-medlemmer, men spørg arrangøren om muligheden for at invitere andre med, f.eks. veninde/ bekendt/ interesserede i foreningen evt. for en mindre merpris.
Møder/ ture markeret med * er for VK-medlemmer med partner/ ægtefælle/ ledsager til medlemspris.

PRIS for arrangementer er for VK-medlemmer og ved arrangementer med partner gælder prisen også for partner.
Pris for andre IKKE medlemmer er mod en merpris på f.eks. 25%, se invitationen eller spørg kontaktpersonen.

BETALING, hvis ikke andet er anført indbetales/ overføres beløb på sidste indbetalingsdag til oplysningen på invitationen.
Enten Landsforeningens eller den Lokale afdelings bankkonto
Husk at anføre DELTAGERNAVN og ARRANGEMENTSDATO samt ev. tilvalg på bankoverførsel, så der ikke sker forvekslinger.

TILMELDING og betaling til arrangementer mv. er bindende!
Når der er bestilt til et antal tilmeldte deltagere, skal afdelingen også betale for det - uanset fremmødte :-/
Tilmeldings- og betalingsfrist er som angivet i invitationen for tilrettelæggelsen.
Tilmelding til kontaktpersonen på invitationen pr. mail eller fax. Spørgsmål om arrangement til samme, og når kontaktpersonen har en ledig stund - mellem sine arbejdsopgaver - bliver det besvaret ;-).
Opklarende spørgsmål på selve møde-dagen pr. sms hhv. mobil til kontaktpersonen. 

MØDE-ADRESSER, afdelingens arrangementer afholdes, forskellige steder alt efter emne og lokale-pris.

MEDLEMSMØDER, f.eks. foredrag og generalforsamling 

VIRKSOMHEDSBESØG, se i arrangementsoversigten
Besøg er som regel med partner og foretages meget gerne hos medlemmer, der vil vise frem?
Besøg foretages også i andre virksomheder.

KURSER, se i arrangementsoversigten - ofte på Landsplan
Kurser oprettes i samarbejde med uddannelsessteder og medlemmernes ønsker og behov, så giv bestyrelsen et praj.
Deltagelsen er åben for medlemmer i alle landets afdelinger. 


TRANSPORT - SAMKØRSEL
For dem der kommer med offentlig transport - også langvejs fra - er det bedst at tjekke www.Rejseplanen.dk.
Prøv om der er mulighed for samkørsel, evt. notér ved tilmelding - eller brug medlemsoversigten, når du har logget ind ;-).

HUSK altid dit Navneskilt og dit gode humør - Vi glæder os til at se dig :-) .

Mange VIRKSOMME  hilsnerFØR 2017 blev denne hjemmeside-udgave anvendt

REGIONS- og LANDSARRANGEMENTER/ -MØDER kan ses uden Logind.
Tjek Landsplan-oversigten jævnligt -->>, så I ikke går glip af nogen arr. :-) 

INDMELDELSE indtil 2017 foretages via udfyldelse på denne hjemmeside med markering af den ønskede afdeling.

Derefter modtager det nye medlem en opkrævning for periodens kontingent fra afdelingen, der dog gradueres efter indmeldelses-tidspunkt, dvs. der betales kun for antal måneder i indmeldelsesåret. 
HUSK at Foreningens kontingent og beløb for faglige arrangementer kan indgå i virksomhedens regnskab. 
Når beløbet er betalt får det nye medlem tildelt digital adgang med login, der giver adgang til: 
VK-forenings-info, Lovgivningsreglerne, firmaets CVR-nummer giver Håndværksrådets medlemsfordele, VK-medlems-netværket på denne hjemmeside, Modtager VK-bladet og Invitationer til primært lokal-arrangementer pr. mail (husk at rette din profil, når der er ændringer). 

NETVÆRK har vi haft  siden 1963! Det bliver bedst og mest brugbart, når hvert medlem udfylder egne relevante erhvervserfaringer og branche mv. i medlemsnet på hjemmesiden. Det fremmer netværket og øger søgemulighederne mellem nye og erhvervsaktive medlemmer - og ikke mindst for de passive medlemmer, der har lang erhvervserfaring at dele ud af! 


Dato: 
Onsdag, januar 1, 2020 (Hele dagen)
Område: 
Kontakt: 
oplyses på invitationen - mailet/ tilsendt/ se evt. web