ANVENDELSE af: 
Hjemmesiderne - Event - Login - Medlemmer 


Kære alle Vk-medlemmer samt Lands- & Lokalbestyrelser

INTERNT om Hjemmesiderne 2017-2019 - Bemærk:


På denne side vil web-master løbende forsøge at orientere jer om praktisk brug og status af VK-hjemmesiderne - den gamle/ forrige og den nye fra 09-2017 samt Medlemskartotek.

Hjemmesiden (denne): www.dhk.dk 

Indhold fra den gamle udgave af VIRKSOMME kvinder er flyttet hertil, som sikkerhedskopi.  


Tilmelding af nye medlemmer foretages KUN her indtil d. 30.12.2018: 
Ændring af Medlemsstatus, Afd., Navn, CVR nr., E-mail og evt. udmeldelse samt dato mailes til web-master: 
info@virksommekvinder.dk 
Log in for Vk-medlemmer og Bestyrelser er uændret på dhk.dk
Ved Log in til det lukkede Vk-medlemsweb, anvend det oprindelige Log in for:
Bruger (oprindeligt ved indmeldelsen) og Password (kan ændres).
Dette Log ind kan IKKE bruges som adgang til det nye Medlemskartotek pr. 2019. Du skal først: 1)Opret Profil og 2)Medlemskab Tilmeldkun 1 type: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1 
Medlemskartotek ajourføres løbende efter jeres oplysninger på dhk.dk KUN indtil 01.01.2019 
Nye Vk-medlemmer eller jer i Bestyrelserne, der udfylder medlemmets oplysninger. 
Hjemmesiden dhk.dk sender automatiske meddelelser til web-administrator, så I kan få besked. Nogle automatiske besked-funktioner virker dog ikke mere. 
Nyt medlem skal aktiveres/ godkendes bagefter af webmaster. 
Det nye medlem gen-findes nemmest på medlemskartoteket, hvis I søger på: 
Navnet + Alle + Alle + Alle = Medlem vil stå som Udmeldt og skal ændres af webmaster (eller af jer), så medlemmet er Aktivt + Gem. 
Mail-udsendelse til jeres medlemmer fra dhk. dk og egen mailboks
Hent Vk-medlemmernes emailadresse ved at logge in på dhk.dk og søge afdeling mv. og kopier medlemmernes email-adresser til bcc-feltet i den mail I vil sende afsted (funktion til bla. nyhedsbreve, så kan andre ikke se, hvem der får mailen og der kan ikke spredes spam). 
Hent ajourført emails på dhk til årsskiftet, så udmeldte ikke får mails!
Til-feltet sætter I jer selv eller arrangøren, der skal have evt. svar. 
Arrangementer - Begivenheder - på dhk.dk KUN indtil 31.12.2018
Arrangementer efter log in, skrives/ lægges på dhk.dk - som I plejer - og kan ses af alle. 
KUN Lokalarrangementer under Lokalafdelingen.
Lands- og Regions-arrangementer lægges under Landsplan.
---
BEMÆRK: Afdelingernes samlede møde-program for sæsonen (2018-2019) er mailet til Webmaster: info@virksommekvinder.dk 
Invitationer (helst word) mailes efterhånden som I får dem skrevet til samme email, så lægger web-master Arrangementer/ Begivenheder på den nye hjemmeside via Klubmodul: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx 
Se en oversigt af Events for hele landet ved at klikke på Agenda.

Hjemmesiden fra 01.09.2017: www.virksommekvinder.dk 
 
Den NYE udgave af VIRKSOMME kvinder pr. 09-2017.
Den er responsiv, dvs. at siden og menuen tilpasser sig i bredden af pc-skærm, smartphone og Ipad.

NB: Ved smalle visninger ses menuen ved at klikke på ikonet med de 3 vandrette streger.

Indholdet på den åbne del ajourføres jævnligt.

Hvis noget bør ændres eller I mangler noget, så giv web-master besked. 

Indholdet på den lukkede Medlemsweb overføres fra 01.11.2018 til Vk Klubmodul: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=3 


Medlemskartotek på hjemmesiden virksommekvinder.dk fra 09-2017
Annulleres / slettes fra 01.01.2019: 


TIP: Opret jeres egen email-adresse (gmail eller andet) til Vk-korrespondance (og evt. facebook-brug). Bruger man email i forbindelse med virksomhedens domænenavn, skal email-adressen overdrages til ny ejer (og bliver lukket) og al mailkorrespondance - også personligt - er derved mistet ;-( 


VIGTIGT: Husk at ajourføre jeres email (og andre ændringer) i Vk-medlemskartoteket, så I stadig får Vk-meddelelser, meddel det evt. til webmaster: info@virksommekvinder.dk .


Facebook:
'VIRKSOMME kvinder – Netværk i DK’ 
Åben side for alle - Klik Følg 

VIRKSOMME kvinder har brug for PR og opmærksomhed på vore aktiviteter og Begivenheder, det kan gøres gratis via facebook. 

---
’VIRKSOMME kvinder – Netværk Medlems Gruppe’ 
Lukket gruppe for betalende medlemmer - Accepter invitation


En af jer - i hver Lokalbestyrelse - der er på facebook og har tilmeldt sig vores facebook-gruppe -  bedes Dele jeres afdelings Begivenhed, der er vist på den nye hjemmeside.
Det gøres ved at lave et opslag på Facebook:
’VIRKSOMME kvinder – Netværk Medlems Gruppe’
Kopier Linket fra Begivenheden - helst med en kort kommentar.
---
Når man gør dette, vises Opslaget / Begivenheden til mange flere end når den kun 'Likes'.
---
Tages der foto fra Begivenheden (helst kun selve aktiviteten), så prøv at lægge foto, som en 'Kommentar' under Begivenheden, dermed er der sammenhæng og det vises hvilken afdeling, der har haft en aktivitet.
---
Når en Begivenhed (Arrangement) vises på facebook, må alle medlemmer i gruppen meget gerne svare enten ’Interesseret’ eller ’Deltager’ og ’Dele’ Begivenheden med en lille kommentar - for synliggørelse af vores gode forening og aktiviteterne. 


VIRKSOMME hilsner fra Web-master 09-2017
email: info@virksommekvinder.dk 
Redigeret 01.08.2019 / Susan B.