2017 Landsgeneralforsamling i Fredericia

Inge Andersen53401s billede

2017 Landsgeneralforsamling i Fredericia

Indkaldelse til:
 
VIRKSOMME kvinders landsgeneralforsamling
torsdag d. 18. maj 2017 kl. 11-17.30,
Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

 
VIRKSOMME kvinder er dit stærke og mangfoldige netværk, hvor ligesindede mødes.
Sammen påvirker vi politikerne for at sikre kvinder i selvstændige erhverv optimale betingelser for sund vækst og succes.
 
Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling.
 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget.

  4. Valg af næstformand

  5. Valg af kasserer.

  6. Valg af intern revisor.

  7. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og lokalforeningerne.

  8. Behandling af indkomne forslag.

  9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.

  10. Eventuelt.

 
PROGRAM:
Kl. 10.00 – 11.00        Ankomst kaffe/te med brød.
Kl. 11.00 – 12.30        Generalforsamling.
Kl. 12.30 – 13.30        Frokost inkl. 1 øl/vand.
Kl. 13.30 – 17.15        Generalforsamling fortsat, efterfølgende indlæg af:
                                  
Direktør Ane Buch fra Håndværksrådet,
der vil fortælle om de aktuelle emner og tiltag som Håndværksrådet arbejder med i øjeblikket
 
Birgitte Feldborg fra Birgittefeldborg.dk  
Soloselvstændig og engageret VIRKSOM kvinde
 
Birgitte Feldborg er 51 år, mor til 5 børn i alderen 8 – 22 år og har været selvstændig siden 2010.

I oplægget ”Sådan øger du din indtjening – og får mere tid til det væsentlige i livet” vil Birgitte fortælle sin iværksætterhistorie og give input til, hvordan du både kan få en succesfuld virksomhed og tid og overskud til alt det andet, der også er vigtigt i dit liv.

Birgittes oplæg til foredraget lyder sådan her:
”Drømmer du om flere penge og mere tid til det væsentlige i livet? Har du en virksomhed, og bruger du mange timer på den uden, at få det ud af det, som du drømmer om? Går det ud over din familie eller nedprioriterer du andre ting, som også er vigtige for dig? Læse mere om Birgitte på www.birgittefeldborg.dk
 
Der vil i løbet af eftermiddagen være ”strækkeben” pauser og kaffe med kage.
 
Kl. 17.15 - 17.30         Afslutning. Tak for i dag.


TILMELDING:
 
Deltagelse i generalforsamlingen samt kaffe, rundstykke, frisk frugt og kage er gratis.
Frokost kan forudbestilles til kr. 245 pr. person inkl. en øl/vand.
 
Aktive medlemmer har stemmeret, men passive er også meget velkomne.
Husk navneskilt, dagsorden, de gode historier og et godt humør.
 
Bindende tilmelding til bente@virksommekvinder.dk
Tlf.: 3234 0130 eller 2225 6190
 
Betaling til konto 6190 0003771520 så hurtigt som muligt,
dog senest den 8. maj 2017.
 
Ved evt. fravær eller afbud modtaget senere end 7 dage før generalforsamlingen forbeholder vi os ret til at få omkostninger dækket. 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange dejlige VIRKSOMME kvinder 
 
 
På landsledelsens vegne
Anette Laursen
 
Landsformand
anette@virksommekvinder.dk
Dato: 
Torsdag, maj 18, 2017 - 10:00 til 17:30
Område: 
Kontakt: 
Landsledelsen, se tekst