2017 Hovedbestyrelsesmøde i Vejle

Inge Andersen53401s billede

2017 Hovedbestyrelsesmøde i Vejle

Indkaldelse til VIRKSOMME kvinders Hovedbestyrelsesmøde

Fredag 1. september 2017 kl. 9.30 -17.00
(morgenkaffe fra kl. 9.30)
Sted: Hotel Hedegården, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle


Program:
Kl. 9.30 Morgenkaffe m. brød.
Kl. 9.45 Hovedbestyrelsesmødet starter. Velkomst og sang
Kl. 10.00 Oplæg* og inspiration til bestyrelsesarbejdet lokal og på landsplan
Kl. 12.30 Frokost m. 1 øl/vand.
Kl. 13.15 Oplæg* forsat
Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe m. brød (pause ca. 15 min)
Kl. 14.45 Hovedbestyrelsesmøde, ordinær
Kl. 17.15 Afslutning

*Oplæg v/ Hans Stavnsager, Seniorkonsulent
Center for Frivilligt Socialt Arbejde,
se mere info og indhold - på selvstændig fil nederst.


Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent v/ Anette Laursen
     Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde underskrives.
2. Orientering siden sidst v/ Anette Laursen.
3. Vores mærkesager 2016-2018
     Opfølgning på vores mærkesager
    (mærkesager revideres på HB møde i marts 2018)
4. Revidering af håndbog og regulativ
     Forslag til ændring af regulativ til dialog med henblik på godkendelse til generalforsamling
5. Landsledelsens handlingsplan 2017-2018.
6. Kommende arrangementer på landsplan 2017 – 2018
7. Orientering og salg fra medlemsservice v/ Bente Svendsen.
8. Orientering om hjemmesiden v/ Inge Andersen.
9. Regnskab og budget samt medlemstal v/ Vika Bæch-Laursen.
     Herunder fastsættelse af vederlag
10. Sidste nyt fra lokalafdelingerne
11. Evt.
---
September HB mødet er for hele lokalbestyrelsen og andre der gerne vil blive klogere på bestyrelsesarbejdet i foreninger. Vi håber derfor at se flere deltagere fra de enkelte lokalafdelinger.
Videresend gerne denne indbydelse til jeres lokalmedlemmer.
 
Det er her, der er indflydelse og beslutninger træffes, så der er brug for jeres deltagelse i dialogen.
Pris pr deltager:
incl. morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe Kr. 450,-
(ønskes sandwich til hjemturen er prisen 50 kr. pr. stk.)
Tilmelding med navn(e), afdeling og telefonnummer samt
eventuelle hensyn/bemærkninger

 
Sendes til: bente@virksommekvinder.dk  
 
Fax: 32340131
Tlf. Arbejde: 32340130
mobiltelefon 22 25 61 90
 
 
Tilmelding SENEST torsdag d. fredag den 25. august
              
Navn(e)
              
              
Afdeling:
              
Tlf. nr:
 
E-mail:
 
Bemærkninger: (eks. Diabetes/ Glutenallergi)
 
 
Ønsker I sandwich til hjemturen? Antal:
 
 
Landsledelsen glæder sig til HB mødet.
En dag - hvor vi har VIRKSOMME kvinder i centrumJ
På gensyn - med Navneskilt J
 
Venlig hilsen
Anette Laursen
Landsformand
Tlf. 23239576
Dato: 
Fredag, september 1, 2017 - 09:30
Område: 
Kontakt: 
Landsledelsen